Księgowość i Biuro rachunkowe

Zasady współpracy


Księgowość i Biuro rachunkowe

Terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy naszych klientów o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca:

  • DO 5 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, odbiór osobisty do uzgodnienia,
  • DO 8 -EGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,
  • DO 11 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,
  • DO 15 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.

Ze swojej strony gwarantujemy wysokiej jakości usługi księgowe oraz prowadzenie kadr i płac